Suomalaisilla yrityksillä on pitkä ja monipuolinen historia Venäjän kanssa, naapuriin ja yhteen maailman suurimmista talouksista.

Tässä artikkelissa tutustumme suomalaisten yritysten läsnäoloon Venäjällä, niiden liiketoimintayhteyksiin, tuonti- ja vientitoimintaan, niiden osallistumiseen osakemarkkinoille ja geopoliittisten tapahtumien, mukaan lukien Venäjä-Ukraina-sota, vaikutuksiin niiden toimintaan.

Suomalaiset Yritykset Venäjällä: Tärkeät Toimijat

Suomalaiset yritykset ovat vuosien varrella luoneet merkittävän jalansijan Venäjän markkinoilla, perustaen vahvan aseman useilla eri toimialoilla. Joitakin merkittäviä suomalaisia yrityksiä, jotka toimivat Venäjällä, ovat:

Nokia

nokia

Maailmanlaajuisena telekommunikaatioteknologian johtajana Nokia on ollut keskeisessä asemassa tarjotessaan Venäjälle huipputason telekommunikaatio-infrastruktuuria ja ratkaisuja. Yrityksen läsnäolo Venäjällä juontaa useiden vuosikymmenten taakse, mikä tekee siitä yhden tunnetuimmista suomalaisista brändeistä Venäjällä.

Fortum

fortum

Suomalainen energia-alan yritys Fortumilla on merkittävä läsnäolo Venäjän sähköntuotannon sektorilla. Se hallinnoi useita voimalaitoksia, mukaan lukien yhdistetyn lämmön ja sähkön (CHP) voimalaitokset, ja osallistuu aktiivisesti Venäjän pyrkimyksiin kehittää energiainfrastruktuuriaan.

KONE

fortum

KONE, johtava hissi- ja liukuporrasyhtiö, on vahvasti edustettuna Venäjällä. Yritys tarjoaa innovatiivisia ratkaisuja rakennuksille ja on osallistunut moderneiden kaupunki-infrastruktuurien kehittämiseen Venäjän kaupungeissa.

Stora Enso

stora enso

Stora Enso, suomalais-ruotsalainen monikansallinen sellu- ja paperiteollisuuden valmistaja, harjoittaa useita toimintoja Venäjällä. Se tuottaa laajan valikoiman paperi- ja puutuotteita sekä osallistuu metsätalouteen, edistäen Venäjän metsäteollisuutta.

Neste

neste

Suomalainen edelläkävijä uusiutuvissa dieselissä ja kestävässä lentopolttoaineessa, Nesteellä on läsnäolo Venäjällä. Yritys tarjoaa Venäjän markkinoille uusiutuvia polttoaineita, mikä on linjassa Venäjän kasvavan kiinnostuksen kanssa kestäviin energiaratkaisuihin.

Liiketoimintayhteydet Venäjälle

Suomalaiset yritykset ovat rakentaneet vahvoja liiketoimintayhteyksiä Venäjään johtuen maantieteellisestä läheisyydestä ja historiallisista suhteista. Nämä yhteydet kattavat useita toimialoja, kuten teknologia, energia, valmistus ja metsätalous.

Useat suomalaiset yritykset ovat perustaneet yhteisyrityksiä ja kumppanuuksia venäläisten kumppaneiden kanssa paremman palvelun tarjoamiseksi Venäjän markkinoille. Näiden yhteistyöprojektien avulla suomalaiset yritykset voivat hyödyntää paikallista asiantuntemusta, navigoida säädösvaikeuksia ja vastata venäläisten kuluttajien ja yritysten erityistarpeisiin.

Tuonti- ja Vientitoiminta

Kauppa Suomen ja Venäjän välillä on merkittävässä roolissa molempien maiden talouksille. Suomi vie Venäjälle monenlaisia tavaroita, kuten koneita, ajoneuvoja, kemikaaleja ja metalleja. Vastavuoroisesti Venäjä vie Suomeen raaka-aineita, kuten öljyä, kaasua ja mineraaleja.

Kahdenvälinen tuonti- ja vientisuhteen ongelmia ovat muun muassa energian hintojen vaihtelut, taloudelliset pakotteet ja poliittisten suhteiden muutokset. Silti suomalaiset yritykset ovat sopeutuneet näihin olosuhteisiin ja etsineet kasvun ja monipuolistamisen mahdollisuuksia Venäjän markkinoilla.

Osallistuminen Osakemarkkinoille

Useat Venäjällä toimivat suomalaiset yritykset ovat julkisesti noteerattuja osakemarkkinoilla.

Esimerkiksi:

 • Nokia Oyj (NOKIA) on listattu Helsingin Pörssiin (Helsinki Nasdaq).
 • Fortum Oyj (FORTUM) on myös julkisesti noteerattu Helsingin Pörssissä.
 • KONE Oyj (KNEBV) on listattu Helsingin Pörssissä.
 • Stora Enso Oyj (STERV) noteerataan myös Helsingin Pörssissä.
 • Neste Oyj (NESTE) on julkisesti noteerattu Helsingin Pörssissä.

Näiden yritysten osakkeiden suorituskyky heijastaa usein niiden toimintaa Venäjällä ja niiden kykyä navigoida Venäjän liiketoimintaympäristön monimutkaisuuksia.

Venäjä-Ukraina-sodan Vaikutus:

Venäjä-Ukraina-sota, joka alkoi vuonna 2022, on vaikuttanut merkittävästi suomalaisiin yrityksiin, jotka toimivat Venäjällä:

 1. Taloudelliset Pakotteet ja Säädösmuutokset: Konflikti johti taloudellisten pakotteiden asettamiseen Euroopan unionin (EU) ja Yhdysvaltojen toimesta Venäjää vastaan. Nämä pakotteet kohdistuivat tiettyihin Venäjän talouden sektoreihin ja vaikuttivat suomalaisten yritysten toimintaan ja kauppasuhteisiin.
 2. Kaupan Väheneminen ja Taloudellinen Epävarmuus: Sota vaikutti kaupan vähenemiseen Venäjän ja EU:n, mukaan lukien Suomen, välillä. Taloudellinen epävarmuus ja Venäjän ruplan arvon lasku ovat vähentäneet kuluttajien ostovoimaa ja hidastaneet tavara- ja palvelukysyntää.
 3. Haasteet Energia-alalla: Suomalaiset energia-alan yritykset, kuten Fortum, kohtasivat haasteita geopoliittisten jännitteiden ja säädösmuutosten vuoksi. Energiasijoitusten vakaus Venäjällä herätti huolen, mikä johti huolelliseen tilanteen arviointiin ja strategisiin muutoksiin.
 4. Vaikutus Maatalouteen ja Metsätalouteen: Suomalaiset yritykset maataloudessa ja metsätaloudessa kokivat vaikeuksia Venäjän vastattua länsimaisiin pakotteisiin elintarvikkeiden tuontikielloilla. Tämä vaikutti suoraan suomalaisiin maataloustuotteiden viejiin.
 5. Teknologia-alan Muutokset: Suomalaiset teknologiayritykset, erityisesti Nokia, muuttivat strategioitaan reagoidakseen muuttuvaan geopoliittiseen tilanteeseen säilyttäen samalla keskeisen roolinsa Venäjän telekommunikaatioratkaisujen tarjoajana.
 6. Valuuttakurssien Vaihtelut: Sota johti valuuttakurssien vaihteluihin, tuoden mukanaan valuuttariskien hallinnan tarpeen suomalaisille yrityksille.

Sopeutuminen ja Sietokyky

Näistä haasteista huolimatta suomalaiset yritykset ovat osoittaneet sopeutumiskykyä ja sietokykyä. Ne ovat monipuolistaneet markkinoitaan, vähentäneet riippuvuuttaan Venäjästä ja tutkineet mahdollisuuksia muilla markkinoilla. Suomalaiset yritykset ovat hyödyntäneet osaamistaan teknologiassa, innovaatioissa ja kestävissä ratkaisuissa säilyttääkseen kilpailukykynsä Venäjän markkinoilla.

Johtopäätös

Suomalaisilla yrityksillä on vahva läsnäolo Venäjällä, edistäen taloudellisia siteitä näiden kahden maan välillä. Venäjä-Ukraina-sota ja geopoliittiset jännitteet ovat tuoneet mukanaan haasteita, mutta suomalaiset yritykset ovat sopeutuneet näihin monimutkaisuuksiin, monipuolistaneet strategioitaan ja jatkaneet toimintaansa Venäjällä. Tilanteen kehittyessä nämä yritykset pysyvät joustavina navigoidessaan Venäjän liiketoimintaympäristön jatkuvasti muuttuvassa maisemassa ja pitävät kiinni sitoutumisestaan Venäjän markkinoille.

What's your reaction?
Happy0
Lol0
Wow0
Wtf0
Sad0
Angry0
Rip0
Leave a Comment