Partnera Oyj, jonka juuret ulottuvat vuoteen 1882, on läpikäynyt merkittäviä muutoksia matkallaan nykypäivän toimintaansa. Alun perin yhtiö oli mukana puhelinliiketoiminnassa, mutta on vuosien saatossa uudistunut ja muuttunut yrityksenä.

Vuonna 2007 yhtiö myi puhelinliiketoimintansa DNA Oy:lle, ja vuodesta 2014 lähtien se on keskittynyt kasvuyhtiöiden omistamiseen ja kehittämiseen, erityisesti Pohjois-Suomessa. Nykyinen nimi, Partnera, otettiin käyttöön vuonna 2015, ja se kuvastaa yrityksen aktiivista omistajuutta ja kumppanuutta julkisen ja yksityisen sektorin rajapinnassa.

Liiketoiminta ja Strategia

Partnera on kansainvälinen liiketoimintaryhmä, joka pyrkii luomaan omistaja-arvoa ja kestävämpää tulevaisuutta toimintansa kautta. Yhtiö omistaa ja kehittää listaamattomia yrityksiä, tavoitteenaan kehittää näiden yritysten liiketoimintaa ja arvoa pitkäjänteisesti. Partnera keskittyy erityisesti kiertotalouden edistämiseen ja puhtaamman energiantuotannon tukemiseen. Yksi sen merkittävistä tytäryhtiöistä on Foamit Group, joka valmistaa vaahtolasia lasinkierrätyksen sivuvirroista. Vaahtolasia käytetään kevenne- ja eristemateriaalina rakentamisessa, ja sen käyttö säästää neitseellisiä luonnonvaroja sekä pienentää rakentamisen hiilijalanjälkeä.

Taloudelliset Tiedot

Vuonna 2023 Partnera Oyj raportoi liikevaihdokseen 28,0 miljoonaa euroa, käyttökatteen ollessa 21,0 prosenttia. Yhtiön henkilöstömäärä oli 103 henkilöä. Vuoden aikana yhtiö sai huomattavan tilauksen vaahtolasista Norjaan, mikä oli yksi vuoden kohokohdista.

Osakkeet ja Pörssilistaus

Partnera Corporationin osakkeiden kaupankäynti alkoi Nasdaq First North Growth Market Finlandissa 7. syyskuuta 2020, osaketunnuksella PARTNE1. Yhtiöllä on yksi osakesarja, joka on liitetty Euroclear Finland Oy:n arvo-osuusjärjestelmään. Jokaisella osakkeella on yksi ääni yhtiökokouksessa, ja kaikilla osakkeilla on yhtäläiset osinko-oikeudet. Yhtiöllä on yhteensä 37 401 966 osaketta, eikä osakkeilla ole nimellisarvoa. Osakkeiden äänioikeudessa ei ole rajoituksia.

Partneran osakkeenomistajille maksetaan osinkoja, jotka päätetään yhtiökokouksessa, ja osinko maksetaan niille osakkeenomistajille, jotka on merkitty osakkeenomistajiksi osingon irtoamispäivänä. Osakkeenomistajalla on oikeus osinkoon kolme vuotta yhtiökokouksen määrittämästä eräpäivästä lähtien.

Yhteystiedot ja Pääkonttori

Partnera Corporationin pääkonttori sijaitsee Oulussa. Yhtiöllä on toimintaa myös muissa Pohjoismaissa, kuten Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa.

What's your reaction?
Happy0
Lol0
Wow0
Wtf0
Sad0
Angry0
Rip0
Leave a Comment